Club van lokale economie en handel

De gemeente Merelbeke is zich volop aan het ontplooien als een belangrijke economische site. Ondertussen zijn reeds meer dan 3.000 economische entiteiten actief, gaande van ondernemingen, zelfstandigen, tot vrije beroepers,...

Deze evolutie kan niet onopgemerkt blijven, en zowel het gemeentebestuur als de ondernemers nemen initiatieven:

Zo is er de oprichting van de Gemeentelijke Economische Adviesraad, waarin het Gemeentebestuur, de ondernemers de kans geeft inspraak te krijgen in het economische bestuur en beleid van de gemeente.

Enkele ondernemers, leden van voornoemde economische adviesraad, hebben daarop volgend een "Businessclub" opgericht, met de bedoeling de ondernemers periodiek samen te brengen.

Sponsors:

Sponsors: