Initiatiefnemers

Initiatiefnemers van de BCM - 2008

Initiatiefnemers van de BCM - 2008

Jan De Cuyper, 
   Ged. Best. Polymat HUBO
Wouter Bogaert, 
   Zaakvoerder Quadri
Alain De Ruyck, 
   Advocatenkantoor
Francis Deryckere, 
   Adviseur Generaal FOD Economie, Kmo, middenstand en Energie
Pol Van Audenhove, 
   Ged. Best. Arcadis


In juni 2008 werd de Businessclub Merelbeke opgericht door de hierboven vernoemde initiatiefnemers.