Privacy

PRIVCACYBELEID VAN BUSINESSCLUB MERELBEKE

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Businessclub Merelbeke (hierna: BCM) verwerkt van haar leden, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van BCM of om een andere reden persoonsgegevens aan BCM verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
BCM, Bergbosstraat 115, 9820 Merelbeke
De functionaris is bereikbaar via info@businessclubmerelbeke.be

2. Welke gegevens verwerkt BCM en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw interesse worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) bedrijfsnaam, voor- en achternaam,
b) adresgegevens
c) e-mailadres(sen), 
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts 


2.2 BCM verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je bedrijfsnaam, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, 
b) je bedrijfsnaam, naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van BCM;


2.3 Je gegevens worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met BCM en je te informeren over de ontwikkelingen van BCM.

E-mail berichtgeving

BCM gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over organisaties van BCM. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

3. Bewaartermijnen 

BCM verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft BCM passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de administratie van BCM kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. BCM zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie. 

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop BCM je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie info@businessclubmerelbeke.be

  

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.